Alt du må vite om aksjefond som nybegynner (2022) – Alt du må vite om aksjefond som nybegynner (2022)

Slik velger du rett fond å spare i: Slik velger du rett fond å spare i

Et annet aspekt man bør vurdere er hvor aktiv man ønsker å være i sparingen. Da vil du få opp et lignende bilde som du ser til høyre. Da reduserer du risikoen for å kjøpe på et uheldig tidspunkt når kursene er høye – og du får kjøpt andeler også når kursene er lave. Dette er marginalt bedre enn DNB Global Indeks som kan vise til en avkastning på 15% hittil i år, og det samme som referanseindeksen MSCI World (15,2%). Moderna og BioNTech var to aksjer på listen over de best presterende aksjene, hvor de dominerende. Husk også at historisk avkastning aldri er noen garanti for framtidig avkastning. Så fort du har startet avtalen, går den sin gang uten at du trenger å gjøre noe mer. – Det kan bli dårlig stemning dersom den ene forelderen trumfer gjennom en beslutning om å spare i aksjefond mot den andres vilje, og man får et kraftig børsfall kort tid etterpå. Sjekk avkastning siste fem år for globale fond. Når du blir mer vant med fondsparing, kan det hende at du vil utforske mer og skreddersy porteføljen. Avkastningen kan også bli negativ som følge av kurstap. KLP AksjeVerden Indeks investerer tilnærmet likt som KLP AksjeGlobal Indeks, men investerer i tillegg i 10-15 % i fremvoksende markeder. En økonomisk starthjelp inn i voksenlivet kan gjøre at barna kan kjøpe sin første bolig tidligere, noe som kan bety mye for formuesoppbygging senere i livet. Vurder disse faktorene før du velger et obligasjonsfond. Du kan administrere informasjonskapsler i kategorien markedsføring og/eller innsikt ved å gå til panelet for informasjonskapsler nederst på denne siden. Et godt aksjefond tips er å starte med å invester et lite beløp, på et par tusen kroner, så kan du legge inn mer etterhvert som du føler deg mer komfortabel.

Motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post

Vi anbefaler derfor at du oppretter en fast spareavtale. Fondet går også glipp av avkastning på delen av beløpet som trekkes i gebyrer. Storebrand Fornybar Energi er et smalt bransjefond som investerer i fornybar energi-selskaper med primærvirksomhet innen solkraft, vindkraft, vannkraft mfl. Det skal jeg hjelpe deg med nå, sier forbrukerøkonom i DNB Silje Sandmæl. Det finnes ingen fasit svar på om det er bedre å investere i et aktivt fond eller et passivt fond. Handelsbanken Bærekraftig Energi er et aktivt forvaltet fond som investerer i selskaper som tar del i det grønne skiftet. Dersom du ønsker å investere i et annet produkt enn vi illustrerer her, følger du samme metode.

Spare til barna: Spare til barna

 • Markedsoversikt
 • Guide til aksjefond
 • Se også
 • Varsler
 • Flere nyheter
 • Aksjefond
 • Invester i aksjefond nå
 • Måltall for fond
 • Obligasjonsfond
 • Start sparingen nå
 • Månedlig sparing
 • Informasjon
 • Aksjefond – høy risiko
 • Kombinasjonsfond

For eksempel er videoavspilleren og podcastkomponenten avhengig av funksjonaliteter og informasjonskapsler angitt av tredjeparter som YouTube og SoundCloud. Dersom du har gått i minus, kan det være lurt å ta pengene ut fra kontoen slik at du får igjen skattepenger fra det tapte beløpet. Egner seg for plassering av kortsiktig bufferkapital som må være tilgjengelig på kort varsel. Forskjellen mellom fond og aksjer er at når du kjøper aksjer, kjøper du andeler i ett enkelt selskap. Her er 5 feil mange gjør når de investerer i fond.

innholdsfortegnelse kjøp fond
nyheter fondsveileder
tjenester økonomiskolen
etiske fond siste nytt
relatert våre tjenester

Artikkelen er tilgjengelig for gratismedlemmer hos Morningstar

Informasjonen kan være påvirket av forfatterens egne synspunkter og bør derfor ikke sees på som kjøpsanbefaling. Likevel er det mange som lurer på forskjellen på aksjer og aksjefond. I denne artikkelen vil vi gi deg tips til hvilke fond som er det riktige for deg. Innskuddsrenten er lav, og med dagens skatteregler og prisstigning må du ha en betydelig høyere innskuddsrente for at sparepengene skal gå i pluss, sier Incedursun. Egner seg godt til sparing til pensjon eller sparing til barn og barnebarn.

pensjon vinnere
kjøpeguider mer om fond
snarveier andre valg

Plattformen gjør det enkelt å finne og sammenligne ulike fond og du får god oversikt over den historiske avkastningen til fondene. Her kan du velge fritt mellom 500 populære aksjefond, eller velge et tema du vil investere innenfor – så fikser Kron resten for deg. Men med aktive forvaltere bør man heve blikket og det kan forventes perioder med relativt store svingninger. Les også: Fondsfinans Aktiv 60 / 40 – beste kombinasjonsfond (3 års historikk). På den måten unngår du å ha uflaks med én type fond. (Forsikring er er åpen kl 09.00 -17.00 lørdag, stengt søndag.).

Pass deg for denne fellen

For en fullverdig beskrivelse av de ulike produktene og tjenestene, henvises det til prisliste, produktark, prospekt og nøkkelinformasjon til de aktuelle verdipapirfondene. Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre. Indeksfond koster vanligvis kun rundt 0,2 % i årlig avgift. Som ny fondssparer kan det ofte være vanskelig å vite hvilken type fond man skal velge. Det fins imidlertid en rekke valg innenfor hver fondskategori. For å finne ditt skjermingsfradrag kan du benytte deg av kalkulatoren til Skatteetaten. Det er noe eget for Global Solutions. Å velge blant det store utvalg av tilgjengelige fond er krevende. Noen forvaltere, inkludert banker, kan kreve høye gebyrer og rett og slett dra nytte av uvitende investorer. Slike grafer er misvisende i den forstand at det ikke vil gå snorrett oppover, og jo høyere aksjeandel jo større svingninger vil være forventet. For å sette opp en aksjefondportefølje kan du følge disse fire trinnene. Samtidig som det justeres for risiko, det vil si svingningene i fondet. Uansett hvilket fond du velger vil du ha en godt diversifisert portefølje, sammenlignet med de fleste som handler enkeltaksjer direkte. Men igjen, investerer du i brede, globale indeksfond, vet du at du fondet vil gjøre det omtrent likt som aksjeindeksen det følger, uavhengig av ledelse og eiere. Du kan angi eller endre innstillinger i nettleseren for å godta eller avvise informasjonskapsler.

Se hvor mye sparepengene dine kan vokse med månedlig sparing

Her kan du se på kalenderårsavkastningen (år for år) på norske aksjefond. Merk at det å begrense informasjonskapsler kan påvirke funksjonaliteten til nettsiden. Disse linkene er til tredjeparter, som vi ikke har kontroll over – ingen skade eller erstatning kan påberopes dersom informasjonen på disse nettstedene er feil. Det kan være store variasjoner i risiko og avkastning mellom obligasjonsfond. Forvaltningsstrategien forteller hvilke aktiva fondet kan investere i, og om fondet skal ha en aktiv eller passiv strategi. Det finnes mange ulike aksjefond å investere i. Uansett, det illustrerer et viktig poeng – over tid vil små forskjeller i årlig avkastning bidra til betydelig høyere totalavkastning. For å gjøre det enda enklere for deg, har vi laget en liste over våre tre beste fond 2021: siden fondet utelukkende investerer i selskaper innen teknologi vil det være svært utsatt for svingninger i denne sektoren. Det er forskjellig fra bank til bank hvilken region, bransje og aksjetype de velger å fokusere på. Her er forbrukerøkonomens beste tips for å lykkes med sparingen. Du kan også velge å se mer informasjon angående selskapet ved å trykke på logoen.

Kan bety mye Siste utgave
Kunngjøringer Avtal møte

Det lønner seg å spare i fond

Du kan fint velge å legge inn jevnlig penger inn i et fond for langsiktig investsering, samtidig som du legger noe av det inn i enkeltaksjer. Dersom du på den andre siden ikke ønsker å vie for mye av din tid til å følge med på nøkkeltall, analyser osv. kan det være lurt å sette pengene inn i et aksjefond. De siste fem årene har verdiene i aksjefondet Storebrand Global Solutions mer enn doblet seg. Vi bruker informasjonskapsler for innsikt for at vi skal forstå nettatferd. Forvaltningsstil i aksjefond. Hvor lang tidshorisont du har på investeringen / sparingen din har mye å si for hva slags fond du bør investere i. Har som mål å oppnå langsiktig meravkastning utover sin referanseindeks.

Dette er Norges beste fond i 2021

Hvis våre grunnleggende antagelser stemmer, vil markedskursen med tiden konvergere med virkelig verdi-estimatet, vanligvis innen tre år. Vi bruker informasjonskapsler for markedsføring for at du skal få en bedre brukeropplevelse når du er på nettstedet vårt. Har du et langsiktig perspektiv kan det dermed være fornuftig å ha en høyere andel aksjefond, nettopp fordi aksjer har en høyest forventet årlig avkastning over tid. Det kan for eksempel være fond som investerer 50 prosent av forvaltningskapitalen i aksjer, og de resterende 50 prosent i rentebærende papirer. Har du tro på at grønne selskaper vil skape store verdier i fremtiden er dette fondet fra Handelsbanken et godt valg.

Pass deg for denne fellen

Vær derimot oppmerksom på den store risikoen som følger med. Et stort antall investorer strømmer til når de skimter avkastning. Forvalterens oppgave er å plukke ut selskaper som han eller hun tror vil gjøre det godt. Fordelen med et indeksfond er at kostnadene til slike fond er veldig lave i forhold til aktive fond. Som betyr at du må betale 1000 kroner årlig i en investering på 100.000. Det kan ofte være litt tungvint å investere via nettbanken, så hvis du er ute etter best mulig brukeropplevelse kan de to sistnevnte være gode alternativer. Det er en myte at det er så mye mer gunstig å utsette feriepengene fra gamlejobben over nyttår. I dag ligger renten på de fleste sparekontoer så lavt som 1 %, så pengene dine vil faktisk tape seg 1 % i verdi hvert år de blir stående på en vanlig sparekonto eller høyrentekonto. Hvis du investerer i aksjefondet, eier du en liten bit av de samme 100 selskapene. Selger du hele eller deler av din andel med tap vil dette bli trekt fra skatten. Fremtidig avkastning vil blant annet være avhengig av markedsutvikling, fondets risiko og posisjoner, samt forvalterens dyktighet. Hvis du først skal investere pengene dine, er investering i et bredt aksjefond noe av det tryggeste du kan gjøre.

Beste Aksjefond (2021) – Det du trenger å vite for å starte din investering

 • hovedkontor
 • skriv til oss
 • noe gikk galt

Det eneste som er sikkert er at vi kommer til å se perioder med både store oppturer og nedturer. Analyseselskapet Morningstar kåret DNB Teknologi til Norges beste fond siste 10 år i 2022. Eller ønsker å investere i fond som fokuserer på bærekraftige selskaper?

KLP AksjeGlobal Indeks V

Siden etableringen 1. oktober 2012 har fondet gitt en årlig gjennomsnittlig avkastning på 17,58 prosent (tall per 3. mai 2021). Når man ser på ulike fond og deres årlig gebyrer, ligger de billigste aksjefond på 0,25 % i årlig gebyr. UK100: Et indeksfond bestående av de 100 største selskapene notert på London-børsen, basert på markedsverdi. Når du som investerer investerer i et slikt fond betaler du et forvaltningshonorar til forvalteren, for tiden forvalteren bruker og kompetanse hen besitter. Men man bør være forberedt på store svingninger hvis man investerer i fond som har høy eksponering mot små selskaper. Å investere i aksjefond har lenge vært en populær investerinsmetode blant nordmenn. De fleste anbefaler at investering i fond bør ha en tidshorisiont på 3-5 år eller mer. Det er ikke overraskende at Storebrand Fornybar Energi er godt besøkt på, fordi fondet har så langt hatt en meget volatil utvikling. Fond er en samlebetegnelse på aksjefond, rentefond og kombinasjonsfond. Om Schibsted og annonsering. Det finnes flere faktorer man bør se på når man skal velge en plattform. Imponerende, og hyggelig, at du gir oss alt dette gratis! Årsaken er at statsforvalteren forvalter finansielle eiendeler som mindreårige eier dersom eiendelene overstiger to ganger grunnbeløpet (G) i folketrygden. Forvaltningshonorar: 1,40.

Slik velger du riktig fond – DNB Nyheter

Vi skiller mellom tre hovedtyper av fond. Samtlige avkastninger er blant de beste i Morningstar kategorien «Norge» der fondet hører hjemme. Utelukker også selskaper som bryter med våre tilleggskriterier knyttet til gambling, våpen, pornografi og alkohol. Når du lærer hvordan rentes rente påvirker investeringene dine vil du se hvor lønnsomt det er å spare og investere jevnlig over lang tid. China A50 Index: Et indeksfond som følger de 50 største selskapene i Kina, basert på selskapenes størrelse og likviditet. Dette har de siste årene gitt fondet gode resultater. Passer for deg som ønsker høyere avkastning enn det du får på sparekontoen, men som vil unngå store svingninger underveis. – Det er helt ok å spare 100 kroner i måneden, om familien trenger barnetrygden til løpende utgifter til barnet. Gjennomsnittlig årlig avkastning siste 5 år: 18,80 %.

Investere i fond // Hva er det beste fondet for deg

Med denne sparingen ville du nådd 1 million kroner etter ca 8 år – 4,4 millioner etter 20 år og 12,6 millioner kroner etter 30 år. Ulemper ved sparing i foreldrenes navn: endringene medfører ingen endringer i forvaltningen eller forventet risiko eller avkastning i fondene. Har du lang sparehorisont, kan det gjerne være en fordel å ikke følge så nøye med, ellers kan du bli skremt til å selge lenge før du hadde planlagt. Fra 1. januar 2021 er det nye priser på å eie fond hos oss. Merking av fond med lav CO2-risiko blir gitt av Morningstar til fond som scorer lavt på karbonrisiko og som har lav eksponering mot fossilt brensel. Les videre i artikkelen for å finne ut mer om hvilke fordeler du kan få med å investere i aksjefond og beste aksjefond tips. I tillegg har fondet 3 glober i Morningstar Sustainability Rating. Men også for obligasjonsfond og pengemarkedsfond har tidligere undersøkelse fra Forbrukerrådet vist at fondets gebyrene betyr mer for fremtidig avkastning enn historisk prestasjon. Ved å ha forskjellige temaer, har vi flere ben å stå på. Så vil denne artikkelen vise deg videre hvordan du finner beste aksjefond for deg! Guide til aksjesparekonto. Har du fond andre steder enn i Sbanken og ønsker å samle all fondssparingen din på ett sted? Vi skal her vise konkrete tall på Aksjefond vs banksparing. Sagt med andre ord; hvor lenge har du tenkt å spare, og hvor store svingning er du komfortabel med? Sett opp varslinger og følg markedene på DN Investor. Over tid har aksjefond gitt en årlig avkastning på rundt 7 – 10 %. Geografisk område: Mange forvaltere velger å fokusere på enkelte områder.

Bruk denne metoden når du velger aksjefond: Fondsoversikt og avkastning

Aksjefond, rentefond, og en kombinasjon av disse såkalte kombinasjonsfond. Schibsted er et etablert mediekonsern med hovedkontor i Oslo, som eier nettsteder som for eksempel VG, Aftenposten, Finn og E24. Du vil også få noen generelle tips til sparing i fond. Alt du må gjøre er å sjekke at skattemeldingen stemmer. Eksempelvis, tenk deg at du ønsker å sitte igjen med 9,5 millioner når du er 65 år i egen sparing (og forventer en årlig avkastning på 6%). Fondet gir deg en bred eksponering på Oslo Børs i en lang rekke selskaper på tvers av ulike sektorer. En aksje er en eierandel i et selskap. Rød varseltrekant Fondets investeringer bryter med grunnleggende retningslinjer for samfunnsansvarlige investeringer. Fondet har en profesjonell forvalter til å styre investeringene, for å gi deg best mulig avkastning. Dette kan du gjøre via lenkene under: slik går du frem. Ingen kan med sikkerhet si hvilke grønne selskaper som vil lykkes, og hvilke som vil gå under. I tillegg til Norske SMBer har også fondet mulighet til å investere 20 % i globale selskaper. Aktivt forvaltede fond gir størst potensiale for meravkastning, men disse fondene har også høyere risiko og kostnader enn andre fondstyper. Investorer som velger å investere i aktive fond gjør det fordi de tror fondet kan oppnå meravkastning.

Dette er Norges beste fond i 2021 – Storebrand

Et aksjefond er et fond bestående av mange verdipapirer, der minimum 80 % av pengene er plassert i ulike aksjeselskap. Handelsbanken Bærekraftig Energi oppnådde den høyeste 2022-avkastningen av samtlige fond i denne topp 10 listen.Fondet la på seg hele 126,7% i 2022,og det er kun seks andre fond i Morningstar kategorien «Bransjefond, Alternativ energi» som kan vise til høyere avkastninger i 2022. Men det avgjørende i praksis er avkastningen. Aktive fond deles gjerne inn i forskjellige bransjer.

KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar

SPDR SP 500 ETF: Dette fondet er den første og mest populære ETF-en i USA. Som regel er også fondene inndelt i forhold til hvor de plasserer midlene. Legg igjen en kommentar Avbryt svar Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Husk at man heller ikke burde investere mer enn man har råd til å tape. Det er viktig å ikke handle for mer enn det du har råd til å tape, og være klar over at historisk avkastning ikke er garantier for fremtidige resultater. Vi antar dette basert på din tidligere aktivitet på Schibsteds nettsteder og apper. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall. Dette er derfor den store fordelen med å investere i et aksjefond – du trenger kun gjennomføre et kjøp og er eksponert mot mange selskaper. Fondets avkastning i samme periode var -2,7%* (før fratrekk av forvaltningshonorar). Som du ser på bildet til venstre, velger du enkelt inn det beløpet du ønsker å investere med, og dermed trykker du «Åpne Handel». Øverst i plattformen vil du se et søkefelt. Norges Bank har et mål om årlig inflasjon på 2,0 %. Referanseindeksen fondet måler seg mot har i samme periode hatt en årlig avkastning på 10 %. Informasjon om endringer i fond. Her er noen måter du kan unngå økonomisk hjertesorg på i den dyreste tiden av året.

KLP AksjeGlobal Indeks V har 4 stjerner i Morningstar Rating og Silver i Morningstar Quantitative Rating. Investering i fond vil kunne «redde» pengene dine fra inflasjon og gi deg en betydelig høyere avkastning enn bankrenter. Selv om DNB Miljøinvest oppnådde en imponerende avkastning i 2022 på 66,2%, var dette kun cirka midt på treet sammenlignet med de øvrige fondene i Morningstar kategorien «Bransjefond, Alternativ energi».

Beste Aksjefond 2021

Et viktig spørsmål mange foreldre stiller seg før de skal starte sparing til barna er om sparingen skal stå i foreldrenes eller barnas navn. Handelsbanken Bærekraftig Energi er det fjerde mest besøkte fondet på hittil i 2021. Starter du tidlig, kan selv små summer vokse seg store over tid, sier Incedursun. Du skal være ekstremt god og ha en god del flaks for å klare å time aksjemarkedet godt nok til at det vil lønne seg å forsøke å time markedet. Mange lurer på hvorfor investere i fond, og om de skal spare i fond eller aksjer. E t godt indeksfond bør ha så lave forvaltningskostnader som mulig. Fondet har et spesielt høyt fokus på miljø, menneskerettigheter og styresett, og tar aktivt samfunnsansvar gjennom sin strategi. Det kommer fram i en artikkel i Dine Penger. Det er viktig at du velger det fondet som passer best for deg med hensyn til avkastning og tidshorisont. Noen aksjefond har gebyrer så høyt som 5 %, og det kan vi anbefale på det sterkeste at du styrer unna. Dersom man begynner å kjøpe og selge uten mål og mening vil det fort kunne gjøre vondt verre. Men alt som går opp må også komme ned, sies det. Dersom du handler gjennom en aksjesparekonto, vil du ikke trenger å skatte av gevinsten før du tar ut pengene fra din konto. Det å investere i aksjefond trenger verken være komplisert eller dyrt. DNB SMB har størst eksponering mot små norske verdiselskaper og mot de sensitive sektorene industri, energi og teknologi, i henhold til porteføljebeholdningen per.

Vi kommer ikke med konkrete råd til hva du bør investere i, men av globale indeksfond har Dine Penger rangert både «KLP AksjeGlobal Indeks V» og «DNB Global Indeks» til terningkast 6 grunnet de lave kostnadene. Et passivt fond derimot følger en helt annen strategi. Så for å finne beste fond å spare i, må du vurdere om du vil fokusere på en spesifikk region, bransje eller aksjetype – eller om du vil ha en kombinasjon disse. Her kan du se på kalenderårsavkastningen (år for år) på globale aksjefond. Produkter og tjenester som omtales på disse nettsidene kan være utilgjengelige for personer bosatt i andre land. Det er flere kilder til avkastninger enn kun verdi eller vekst. Hvis du venter lenge med å investere kan du risikere å gå glipp av lange perioder med god avkastning. Dette reduserer og sprer din risiko, og er perfekt for langsiktig investering og sparing. Myte eller fakta – ansvarlige investeringer. Ettersom det ikke jobbes med å utkonkurrere en referanseindeks kreves det vesentlig mindre tid og analyser. Du må derfor tenke igjennom punktene vi har nevnt ovenfor mens du gjør din research. I en aksjesparekonto slipper du nemlig å skatte av avkastningen før du tar den ut. I dag kan man handle via en forvalter hos banken eller man kan benytte seg av en online handelsplattform. Et kombinasjonsfond investerer både i aksjer og rentebærende papirer. Finn ut hvilke klimaløsninger som kan passe inn i din portefølje. Alle investeringer innebærer risiko. Noen annonser ser du fordi vi tror de kan interessere deg. Her finner du en oversikt over hvilke aksjefond som tilbyr månedlig sparing.

Dette kan du lese mer om i Bygg din egen portefølje. Bærekraft og grønne investeringer er i vinden som aldri før. Du betaler 0 kr i kommisjon på aksjefond gjennom ETF-er og du kan handle via din datamaskin og eToro app. Du kan lese mer om Storebrand Fornybar Energi i denne artikkelen: Hva er forskjellen mellom Handelsbanken Bærekraftig Energi og Storebrand Fornybar Energi? Les vår artikkelen om hvordan velge riktig fond for deg. Hvis du ikke vil ha høy risiko eller lav risiko, så gjør du som Ole Brum: velger begge deler. SP 500-indeksen i USA som følger USAs 500 største selskap har de siste 100 årene steget 10,4 prosent i snitt hvert år, eller svimlende 2.14 millioner prosent totalt. Gjennomsnittlig årlig avkastning siste 5 år: 12,8 %. Investeringene er i børsnoterte eiendomsselskaper som eier eiendom som lager, kontor, hotell og kjøpesentre. Dette kan man gjøre via PayPal, bankoverføring eller andre ønskelige metoder. Fondene med høyest avkastning det siste året. Ønsker du lavere risiko, kan du velge tryggere alternativ som brede indeksfond eller kombinasjonsfond. Et aksjefond er en portefølje bestående av minimum 16 aksjer, som regel mange flere. Fondet er også tildelt Gold i Morningstar Quantitative Rating, hvilket indikerer at Morningstar sin maskinlærende modell forventer at DNB Teknologi skal levere positiv alfa i forhold til kategoriindeksen (her: MSCI World Information Tech) over en periode på minimum 5 å Teknologi kan vise til en positiv avkastning hittil i år på 15,5%, tilsvarende 30. prosentil innad i kategorien. EToro tilbyr blant annet dette. Fremover vil vi også introdusere andre elektroniske verktøy for å støtte deg i valg av fond.

Starte Din Investering – Kom I Gang

Hvor stort utvalg av aksjefond? Dersom du skal spare langsiktig i fond ønsker du naturligvis høyest mulig totalavkastning over tid. SPDR SP MidCap 400: består av 400 mellomstore selskaper i USA. DNB SMB investerer i små- og mellomstore selskaper notert på Oslo Børs, men har også mulighet til å investere inntil 20% i internasjonale aksjemarkeder, i henhold til fondets nøkkelinformasjonsdokument. Hvis du ønsker å slippe å gjøre de samme valgene hver gang du er på nettsidene våre, så vil funksjonelle informasjonskapsler lagre opplysninger om din bruk av nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort. Hvis du fortsatt er usikker på hva du skal gjøre, mener forbrukerøkonomen at et globalt aksjefond kan være et fint sted å starte. Nordnet er en av de største aktørene innen aksje – og fondshandel i Norden med over 1 million brukere. Denne videoen illustrerer godt hva en aksjesparekonto er: skal du investere i et fond som forvaltes aktivt eller bør du vurdere indeksfond? Etter man har registrert seg hos en nettmegler og satt inn et innskudd, kan man søke på det fondet man ønsker å investere i og sette penger i dette fondet. Det som er viktig å bemerke seg med aktivt forvaltede fond, er at det følger med noen kostnader som kan bli veldig store over tid. Det er enkelt å komme i gang både i nettbanken og på plattformer som Nordnet, men husk å investere med en lang sparehorisont for å redusere risikoen for å bli påvirket av nedgangsperioder. Ved å velge et kombinasjonsfond, får du litt av begge deler.

Slik går du frem: når du har fått opp ditt ønskede produkt i ditt søkefelt, trykker du på «Handle». Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig kursutvikling. KLP AksjeGlobal Indeks V er et av indeksfondene med lavest kostnader. Klikk på de ulike arkfanene for å veksle mellom avkastning, rating og risiko og oversikt over fondene. Spareavtaler i fond Denne oversikten viser i hvilke, og hvor mye du kan spare i de forskjellige aksjefondene. For å oppsummere: Jo mindre gebyrer aksjefondet krever, desto mer avkastning vil du sitte igjen med. DNB Global Indeks tok som de fleste andre fond et svalestup i mars 2022 (maksimalt nedtrekk på 15,3%), men har deretter hentet seg kraftig inn og leverte til slutt en avkastning på 13,6% i 2022. Er det for eksempel meningen at pengene skal brukes til å kjøpe større gaver til barnet, som sykkel, ski, PC og lignende, eller skal pengene øremerkes utdannelse eller boligkjøp? Hittil i år har det gått betraktelig dårligere, og fondet har lagt på seg magre 2,5%, tilsvarende 96. prosentil. Selv om markedene stort sett viser oppadgående trender hittil i 2021, har vi i løpet av høsten igjen opplevd økt usikkerhet og dalende kurser i flere markeder.

Aksjefond – En god måte å spare langsiktig på

Om man bør investere i aksjefond eller aksjer er avhengig av dine preferanser. Du ser denne annonsen ettersom nettstedet du besøker til stor del finansieres av annonseinntekter. Investering i fond er anbefalt for deg som har tidshorisont på sparingen din på mer enn 3-5 år. Aldri før har flere privatpersoner spart i aksjefond. Begrepet «amerikansk person» omfatter ikke personer som ikke var i USA på tidspunktet vedkommende ble investeringsrådgivningskunde for Danske Bank. Dette er attraktivt blant mange på eToro ettersom plattformen ikke tar noe form for gebyrer på dette. – Med langsiktig banksparing taper du faktisk penger hvert år. Enkelte perioder har hatt verdifall, det vil si at om du hadde tatt ut pengene da, ville verdien av dine aksjefond vært lavere enn hva de ville vært med banksparing i samme periode.

Legg igjen en kommentar