Besøkssenteret Ytre Hvaler Nasjonalpark: Reddet havsule fra en smertefull død

er i hovedsak hyttefolk og innbyggere i regionen som utøver ulike former for friluftsliv. Og området har opp gjennom årene gradvis blit tatt vare på gjennom sikring av friluftsområder, standsonevern, verneplaner og kommuneplaner. Hvaler er den viktigste fiskerikommunen i Ytre Oslofjord. Her ble han ønsket velkommen av kaptein Clas Jagdun og direktør Einar Corwin, …