Bruke nøyaktige geolokasjonsdata

«startside» engelsk oversettelse

Dette tilsvarer omtrent rentenivået på en gjennomsnittlig høyrentekonto i bank. Definisjon/forklaring data i så store mengder at tradisjonelle database- og behandlingsteknikker ikke makter å analysere dem på en formålstjenlig måte. Kommentar Verb: å strømme / å strøyme. Det vil si at forvaltningsselskapet har hatt en vesentlig annerledes porteføljesammensetning i verdipapirfondet enn referanseindeksen. Nsafe er resultatet av et samarbeid mellom Forbrukerrådet og eforum. Det er ingen begrensning i antall andelseiere i et fond. Du kan ha forskjellig passord til innlogging med og uten BankID. En aksjeindeksobligasjon består av en obligasjonsdel og en opsjonsdel.

Problemer med ulike nettlesere

Nyhetsmating er også i bruk. I denne lista finn du forslag til norske dataord og datatermar. Eller er det bare et blaff? Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Samtidig har Sverige hatt «hen» i ordlistene i nesten fem år. Her vil du finne informasjon om Hare Krishna-troen presentert på en lettfattelig men samtidig grundig måte. Nettskyen kjennetegnes ved at den er skalerbar etter behov. Bokmål: bilderørskjerm frarådet term: CRT-skjerm nynorsk: biletrøyrskjerm frårådd term: CRT-skjerm. Bokmål: plattformavhengig app nynorsk: plattformavhengig app. Definisjon/forklaring funksjonsenhet som sørger for tjenester til arbeidsstasjoner i et datanett. Frist for innbetaling av renter og avdrag på lån. Kommentar Skadevare kan forekomme i form av kode, skript, aktivt innhold og annen programvare. Bokmål: enkelttrykksskjerm nynorsk: enkelttrykksskjerm.

Personvernerklæring

Det finnes i hovedsak to grupper verdipapirer: egenkapitalinstrumenter (aksjer og grunnfondsbevis) og rentebærende papirer (obligasjoner og sertifikater). Definisjon/forklaring dei binære filene med instruksjonar som gjer det mogleg å bruke ein datamaskin eller annan elektronikk. Skjermingsgrunnlaget fastsettes årlig og beregnes særskilt for hver enkelt aksje/andel. Med automatisk trekk på lånet ditt blir det betalt automatisk fra din konto på forfallsdato. Rentebærende papirer med kort løpetid (under ett år), det vil primært si sertifikater og obligasjoner med gjenstående løpetid under ett år. Det beløpet som er bokført på en konto. Arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Kroppsnær teknologi er også i bruk. Definisjon/forklaring teknologi for distribusjon av data og program der brukaren sjølv må ta initiativ til levering til eige datautstyr. For enklest mulig tilgang til ordbøkene dine kan du legge en snarvei til direkte fra startskjermen på telefonen din. Oversettelse av ord og uttrykk om personvern fra norsk til engelsk. Fondsforsikring, unit linked eller forsikring med investeringsvalg er tre betegnelser på det samme: en form for forsikringssparing, hvor den enkelte selv velger hvordan sparemidlene skal plasseres for eksempel i hvilke verdipapirfond. Kommentar Mindre enn en bærbar datamaskin, større enn en håndholdt datamaskin. Menneskekroppen leier også elektrisitet, slik at når ein finger kjem i kontakt med belegget på glaset skjer det ei forstyrring i det elektrostatiske feltet på skjermen. Bokmål: knekking nynorsk: knekking. Bokmål: e-bok nynorsk: e-bok. Definisjon/forklaring programvare som benytter datamaskinens ressurser til oppgaver som brukeren ønsker utført. Klikk på logoen til . Nettleseren din er utdatert.

Er du fornøyd med NAOB

NAFOhar laget veiledningsfilmer som viser bruk avLEXIN-ordbøkene på norsk,arabisk,dari, engelsk, somali, tigrinjaog russisk. Bokmål: lesebrett nynorsk: lesebrett. Kryss av de synonymene du ønsker å slette. Skjermingsfradrag er skjermingsgrunnlag ganget med skjermingsrenten. Definisjon/forklaring deler av et intranett som er delvis tilgjengelige for utenforstående med begrenset tilgang. Universet kan avgrenses til å omfatte spesielle verdipapirer (for eksempel aksjer), investeringer i spesielle geografiske områder (for eksempel Asia), investeringer i bestemte næringer (som for eksempel kun investeringer i teknologiaksjer), eller kombinasjoner av disse. Koden består av de tre siste sifrene i den syvsifrede koden bak på kortet i signaturfeltet. For info som ikke er relatert til kryssord, så kan du slå opp startside i ordboka. Bokmål: nettside synonym: vebbside, webside nynorsk: nettside synonym: vebbside, webside. En sikker elektronisk betalingsløsning som distribueres av Paynet AS og Europay Norge. Vennligst last ned en nyere nettleser for at få en bedre opplevelse. Da blir det mindre svingninger i fondets verdi (dvs. mindre risiko) enn ved plassering i ett eller et fåtall enkeltpapirer. Alle har rett til å lese! Åpner ofte en bakdør på maskinen der uvedkommende kan hente data. Lav relativ volatilitet innebærer at verdipapirfondets og referanseindeksens porteføljesammensetning har vært relativt like, med tilhørende sterk samvariasjon mellom fondets og referanseindeksens avkastning.

Avsenderne forsøker å lokke kunder til en falsk nettside i håp om å få tak i kontoopplysninger. Er også tillatt brukt på eksamen i sse. Undersøkelser viser at brukere ofte bare leser den første linjen i et ordboksoppslag. Gå til LEXIN-ordbøkene med bokmål/nynorsk og 18 andre språk. Et program som sprer seg via andre programmer, og som gjerne gjør skade samtidig. Et kombinasjonsfond kan ha en tilnærmet fast overvekt av aksjer eller rentepapirer, men andelen av ulike papirer kan også endres i løpet av fondets levetid (livssyklusfond). Du finner IBAN på fakturaen, eller på kontoutskriften fra mottakerbanken. Det engelske verbet to host kan oversettes med drifte i tillegg til fraser som «være vert for» eller «levere vertstjenester til». Viser 1 – 10 av 2851 treff. Definisjon/forklaring distribusjon av podkaster. Kommentar Det er ikke i bruk noe verbalsubstantiv som svarer til det engelske «computing», men nettsky kombineres med ulike verb, for eksempel «lagre i nettskyen», «legge på nettskyen», «arbeide i nettskyen» o.l. Etterleddet «sky» i det sammensatte ordet sikter til hvordan Internett blir tegnet som en sky i diagrammer og illustrasjoner.

Bli med og bidra

Norsk-engelsk oversettelse av «startside» – NAOBs finansielle støttespillere i 2021

En referanseindeks kan derfor benyttes til å sammenligne i hvilken grad forvaltningsselskapet har lyktes med forvaltningen av sine fond. Definisjon/forklaring liten berbar datamaskin som er utforma for trådlaus kommunikasjon og tilgang til Internett, og som nyttar mindre straum og har mindre prosesseringskraft enn ein vanleg berbar datamaskin. Styrer også interne brukeres adgang til eksterne datatjenester. – Tror du at det kan bli aktuelt å innføre «hen» etter hvert? Spionprogrammer som samler informasjon om dine surfevaner. Pålogging til ressursen finner du under «Felles feideressurser» på «Min startside» i Moodle. Kontakt oss også på sosiale medier: enda flere oversettelser i den engelsk- norske ordboken til. Bokmål: plasmaskjerm nynorsk: plasmaskjerm.

Lignende setninger

Statistikk-kapsler samler inn informasjon anonymt. Det annonserte de tirsdag. Med et serielån vil avdragene være like store og rentekostnadene stadig mindre etter som lånet minsker. Har du glemt passordet, må du kontakte Kundeservice. Vedtektene skal inneholde all vesentlig informasjon om fondet og forvaltningen av dette. Definisjon/forklaring ubegrenset nettilgang til artikler som er publisert i vitenskapelige tidsskrifter. Trykk deretter på den røde knappen «Slett synonymer». Utvid søket ved å legge til flere kriterier nedenfor. Definisjon/forklaring elektronisk eining som er utvikla primært for lesing av digitale tekster, inntil no helst bøker og tidsskrift. BankID tilbys av bankene i Norge og er tilgjengelig via nettbanken. Bokmål: tjener synonym: server, sørver nynorsk: tenar synonym: server, sørvar. SICAV er forkortelse for «Société d’Investissement à Capital Variable».

Bokmålsordboka

Forvaltningsselskapene velger en referanseindeks for sine verdipapirfond som har en sammensetning av verdipapirer det er rimelig å sammenligne fondet med sett i forhold til det investeringsmandatet fondet har. Datatermene som ble diskutert, var i hovedsak grunnleggende og nyere brukernære dataord som var kommet inn i norsk, og som ennå ikke hadde fått en etablert betegnelse. I en del tilfeller inneholder innsamlede definisjoner brannfaglige feil, feil stavemåte eller uheldig språkføring.

STARTSIDE – engelsk oversettelse – norsk-engelsk ordbok – Ordbok (norsk – engelsk)

Vi trekker ukentlig en vinner av 25 flaxlodd. Som andelseier har man ingen økonomiske forpliktelser i verdipapirfondet ut over de midler man har i fondet. Kommentar I en bærbar datamaskin er det vanligste ytre utstyret for en stasjonær datamaskin – dvs. skjerm, tastatur, pekeenhet – samlet i en enkelt enhet som oftest har batteri. En samling av ulike definisjoner for samme begrep kan inneholde mye av de samme faglige poengene, men er for hvert begrep ulikt formulert. Du finner flere søkeråd og litt om ordtilfanget her: Hvorfor får jeg ikke tilslag? Alle ord med mer enn to bokstaver kan brukes. Den effektive renten (ofte også kalt «yield») uttrykker hvilken avkastning et pengemarkedsfond vil gi kommende 12 måneder, forutsatt at rentenivået og fondets rentefølsomhet ikke endrer seg i denne perioden. Kommentar Eksempler på miniprogrammer er kalkulator, huskelapper, programoversikt for tv o.l. Bokmål: strømming nynorsk: strøyming. Kommentar Se også smarttilbehør. Stavemåten til dei føreslåtte termane kan du velje sjølv innafor den normerte rettskrivinga. «Hen» på fremmarsj Seniorrådgiver i Språkrådet Sturla Berg-Olsen mener hen er på fremmarsj. Det samme gjelder for tysk, fransk og spansk. De er enkle å bruke: Når du slår opp et ord, får du raskt oversettelsen og/eller forklaringen på ordet du lurer på. Forfalskning av epostavsender eller webadresse. Alle verdipapirfond er pålagt å utarbeide vedtekter for fondet. Kommentar Forekommer oftest som fellesbetegnelse i flertall: sosiale medier (nynorsk: sosiale medium, engelsk: social media).

Disponibelt beløp er det du faktisk kan bruke. Uansett valg av tilnærming, innebærer indeksforvaltning at avkastningen i indeksfondet vil samvariere ganske nært med utviklingen i indeks. Terminologiarbeidet som KBT har startet er omfattende. Et verdipapirfond som normalt skal investere minst 80 prosent av fondets forvaltningskapital i aksjer (eller andre egenkapitalinstrumenter). Definisjon/forklaring overføring av lyd eller video over Internett hvor avspillingen foregår samtidig med nedlastingen uten at mottakeren trenger å vente til hele datamengden er overført. Pakken inneholder også Engelsk ordbok, selve standardverket blant norske engelskordbøker i det mellomstore formatet. Bokmål: tappe nynorsk: tappe. En fellesbetegnelse på opsjoner, forward og futures. Prosessoren registrerer nøyaktig kor på skjermen denne forstyrringa skjer. Det kan føre til en bevissthet om behovet for å lese definisjonen nøye. Du kan søke etter SWIFT-adresser på. Podkast er nemninga på sjølve fila som blir lasta ned, mens podkasting gjeld sjølve distribusjonen av slike filer. Avgift som belastes andelseierne for å innløse andeler i et verdipapirfond. Likner virus, men kopierer seg selv fra en maskin til den neste automatisk og trenger ingen handling fra brukeren for å aktiveres.

Kommentar Norsk term kan skrivast med enkel eller dobbel d, og ordet er hankjønn. Bokmål: OLED-skjerm nynorsk: OLED-skjerm. Legge til synonym for «startside». Bokmål: trykkskjerm nynorsk: trykkskjerm.

Legg igjen en kommentar