Søknadsfrist videregående skole

Hver dag arbeider om lag 15 000 medarbeidere med å gi byens innbyggere gode helse- og velferdstjenester, utviklende oppvekst- og utdanningsmuligheter, et godt bymiljø og en rekke kultur- og fritidstilbud. Prosjektkostnaden for rehabilitering (alt 1) er 35 mill kr høyere enn ved nybygg (alt 2). Kantina er åpen hver dag fra kl. 11.35-12.00.Skolen har foreldrebetalt …