Herpes: Når er man smittsom

Kommentarer til denne saken

Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Etter hvert kommer det smertefulle sår i og rundt genitaliene. Behandling med acyklovir kan dempe symptomene ved initial infeksjon, men har liten effekt ved reaktivering. Antivirale midler som suppresjonsbehandling. Valaciklovir absorberes langt bedre enn aciklovir etter peroralt inntak (biotilgjengelighet ca. 50 %), hydrolyseres raskt til aciklovir og har lengre halveringstid (8). Prognosen for et HSV-1-infisert barn er bedre enn for et HSV-2-infisert barn. 20-40 % i aldersgruppen 20-40 år har hatt en HSV-2-infeksjon. Når utbruddet er over er smittefaren svært liten, og du kan ha et helt normalt sexliv. For St. Olavs hospital på Øya gjelder dette: tidsskrift for Den norske legeforening, Postboks 1152 Sentrum, 0107 OSLO.

Herpes, Kvinne – Så vanlig er herpes

Det første utbruddet er vanligvis kraftigst og kan følges av mer generelle symptomer og sykdomstegn som sykdomsfølelse i kroppen, lett feber og hevelse av lymfeknutene , noe som også kan være smertefullt. Systemisk langtidsbehandling med valaciklovir. (1) Les også: Herpes simplex (munnsår) Behandling Målet med behandling er symptomlindring og forebygging av tilleggsinfeksjoner.

Herpes: Blemmer og sår er vanligste symptomer // Symptomer og behandling – Herpes Simplex Virus

Diagnosen fastsettes ved kliniske tegn og dyrking av spytt, idet tester på blod for påvisning av HHV 6 ennå ikke finnes. Meldingspliktig til MSIS kun ved serøs meningitt/encefalitt, gruppe A-sykdom under sekkeposten «Virale infeksjoner i sentralnervesystemet». Dette gjelder også regionbussene. De fleste tilfeller med herpes genitalis skyldes HSV type 2, mens HSV type 1 som regel gir munnsår . Vanlige symptomer på herpes genitalis er vonde blemmer og sår på kjønnsorganene. Genital herpes er en smittsom virussykdom som skyldes herpes simplex – virus. Acyclovir IV. Encefalitt forårsaket av HSV har vært meldingspliktig i MSIS siden 1975, fra 1.7.2012 under sekkeposten «virale infeksjoner i sentralnervesystemet».

Herpes – Symptomer og behandling

Differensialdiagnoser er vulvovaginal soppinfeksjon , primær syfilis , aftøse sår, kondylomer , mollusker, follikulitt, eksem og andre soi og hudsykdommer. Hvor ofte man har herpesutbrudd varierer fra person til person. Soling, hormonelle faktorer og redusert immunforsvar disponerer for utbrudd. Infeksjone med HSV-1 gir færre og mildere residiv enn HSV-2. En spesialist i hud og veneriske sykdommer, kvinnesykdommer eller infeksjonsmedisiner kan søke om å få tablettene på blå resept. Disse vil etter hvert briste og føre til dannelse av små sår. Legen undersøker sårene og vil kunne se om dette er herpes. Det videresender deg til legemiddelhandboka.no som fungerer som før. Herpesbehandling med antivirale tabletter er meget effektivt, men må startes så raskt som mulig ved klinisk mistanke. Herpes på kjønnsorganene er svært vanlig, men er ikke farlig for voksne. Ekte primærutbrudd gir smertefulle sår på kjønnsorganer og influensalignende allmennsymptomer. Forfatteren besvarer spørsmål fra publikum på Internett-siden til GlaxoWellcome og mottar honorar fra firmaet for dette. Residivhyppigheten avtar med årene og kan forsvinne helt. Ved residivutbrudd av herpes genitalis er de subjektive symptomer mindre fremtredende og effekten av episodisk antiviral behandling følgelig mindre. Blærene forsvinner og sårene gror i løpet av 2-3 uker. Hvis man opplever smerter ved vannlating og avføring kan lokalbedøvende midler forsøkes i samråd med lege.

Få varsel ved oppdateringer av «Herpes simplexvirus-infeksjoner»: Årsak til herpes genitalis

Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling. Kilder: Folkehelseinstituttet (FHI), Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell, Norsk Helseinformatikk (NHI), Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL), Helsenorge, Felleskatalogen. Formålet er å mildne plagene og forkorte varigheten. Det er også vanlig med leddsmerter. Første episode under svangerskap. Sinksalve kan virke dempende på smerter. Herpes smitter først og fremst når man har herpesutbrudd. Ved munnsex kan et herpesmunnsår smitte til kjønnsorganene.

 1. Oppfølging
 2. Hva er det
 3. Suppresjonsbehandling
 4. Virusdeteksjon
 5. Er det farlig

Sinksalve kan også hjelpe. Pasienter med genital herpes bør informeres om sykdomsforløpet, smittemåte og om at kondombruk til en viss grad kan beskytte mot videre smitte. Senere dukker det ofte opp små væskefylte blemmer som raskt sprekker og gir ømme, runde og smertefulle sår. Genital HSV-2 er hyppigst, men genital HSV-1 ses ofte blant yngre voksne. Artikkelen fortsetter under annonsen. Det finnes to typer av viruset:

Systemisk antiviral behandling ved herpes genitalis – Hvordan smitter herpesviruset

Hør med legen din. Kvinner med herpes genitalis får oftere utbrudd i graviditeten. HSV-2 gir oftere residiv enn HSV-1. Smitterisiko er større ved symptomatiske residiv, og. Mulig kilde til smitte. Autoinokulasjon ved førstegangs infeksjon med herpes kan forårsakes av både HSV-1 og HSV-2. Hos Sex og samfunn kan du som er under 25 år blant annet få veiledning og resept på. Smittemåten er både genital og oralsex. Dersom uretra affiseres, kan pasienten oppleve dysuri og urinretensjon. Blemmene brister ofte raskt, og noen ganger ser en bare sår. Finn ut hva som aktiverer din herpessykdom og prøv å unngå dette. Blærene sprekker og blir til sår som gror i løpet av 2 – 3 uker uten arr. Det er fordi ingen medisiner virker på herpesvirus i dvalefasen, og dermed blir man aldri helt kvitt viruset. Genital herpesinfeksjon er en av de vanligste seksuelt overførbare infeksjonene og den vanligste årsaken til genitale sår. Man kan da fortsette med sårkrem, for eksempel reseptfri Brulidine krem x 2/dag.

Behandlingen bør revurderes, evt. Herpes labialis skyldes oftest smitte med HSV-1, men også HSV-2. Det kan også være lurt å få resept på nye tabletter som kan taes ved første tegn til et evt nytt utbrudd. Det er viktig å si ifra til jordmor og lege om du har genital herpes før fødselen. Asymptomatisk utskilling av HSV-2 er vanlig, og majoriteten av smitteoverføring skjer trolig fra asymptomatisk seksualpartner. Lurer du på om et sår du har hatt tidligere kan ha vært herpes, kan du ikke sjekke dette senere når sårene er borte, men må vente å se om du får et nytt utbrudd. Overføringen av virus skjer via kontakt med virusholdig spytt. Noen vil kunne ha utbrudd som er så små eller milde at de ikke merker utbruddet.

Herpes – Sex og samfunn: Hvordan bli kvitt herpes

Dersom du har hatt flere utbrudd, kan du ha antivirale legemidler liggende som du tar med én gang begynnende symptomene melder seg. Tidlig i forløpet kan en se grupperte vesikler med klart væskeinnhold, lokalisert til penis, labia, vulva, perineum og eventuelt også i vaginalslimhinnen og på cervix. Sykdommen er livslang og kan bryte ut mange ganger. Ved utbrudd fra uke 36 skal det gis antiviral behandling (oppgave for gynekolog eller fødepoliklinikk), og sectio skal vurderes. Ved pågående utbrudd i fødselskanalen vil man normalt forløses med keisersnitt. Klinikk med typiske herpessår. Dersom man får symptomer kommer disse oftest fra 3 dager til 3 uker etter smitte, vanligvis innen en uke. Symptomene er brennende smerter og intens kløe, eventuelt er det smerter i urinrøret når urinblæren tømmes. Gjennomsnittet er fire residiv det første året. Sist oppdatert fredag 30. april 2021. Vi ønsker at våre medisinske artikler skal være så nøyaktig som mulig, og hvis du finner noe feil eller unøyaktig informasjon i våre artikler, vennligst bruk knappen «rapporter om feil i artikkelen» nederst. Man kan påvise virus i skrap fra bunnen av nye blærer. Herpesviruset kan smitte også utenom utbrudd, men dette er veldig uvanlig. Det viktigste forebyggende tiltaket er å beskytte leppene mot intenst sollys. Pasienten bør informere nye partnere om sin herpesinfeksjon. Ved førstegangsutbrudd kan det i tillegg være nødvendig med bedøvelsessalve (Xylocain) hvis du har mye smerter. Symptomene kan variere fra person til person. Kostnad-nytte-aspekter bør diskuteres med pasienten før behandling eventuelt gis. Det er mulig å ta seg frem til de fleste avdelinger ved St. Olavs hospital med buss, og noen steder med tog.

404 – finner ikke siden …

Herpesinfeksjon på huden kan minne om, og feiltolkes ofte som, brennkopper. Det er krav om at diagnosen skal være laboratorieverifisert, så utskrift av prøvesvar må legges ved søknaden. Penselprøve bør tas så tidlig som mulig ved utbrudd og helst sendes inn på virustransport­medium. Folkehelseinstituttet Postboks 222 Skøyen 0213 Oslo. Behandlingen må startes tidligst mulig i forløpet av symptomatisk infeksjon for å ha god klinisk effekt. Etter to ukers inkuberingstid inntrer feber og det karakteristiske vablete utslettet. Vannlatingen kan være meget smertefull. Det er i denne perioden det er størst risiko for å smitte andre. Primære eller residiverende utbrudd i svangerskapet er ufarlig unntatt ved fødselen. I mange tilfeller vil det være nødvendig med behandling i 5-7 år (2). Ca. halvparten av dem som har hatt en symptomatisk primær genitalinfeksjon, vil få residiv. Mulige komplikasjoner og følgetilstander er: lokaliserte hudinfeksjoner og øyeinfeksjon kan i sjeldne tilfeller forekomme ved primærinfeksjon.

Sykdomsforløp ved herpes genitalis

Ved en skade på huden eller hvis immunforsvaret ditt svekkes, for eksempel på grunn av en kraftig forkjølelse , vil HSV kunne aktiveres igjen. Vanligvis tar man tabletter i 5-10 dager ved første utbrudd. Smitte under svangerskapet eller andre tilstander der kroppens generelle motstandskraft er svekket, gir en alvorligere infeksjon enn hos ikke-gravide eller helt friske personer. Helsebiblioteket gir deg fri tilgang til denne tjenesten. Når pasienten har mottatt vedtaket fra HELFO kan lege skrive ut blå resept for ett år av gangen. Forekomst av herpes genitalis Genital herpes er svært vanlig og forekomsten.

 • Besøksadresse
 • Mandag – fredag lørdager
 • Hva kan jeg selv gjøre
Hva kan jeg gjøre for å hindre at jeg smitter andre

Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer. Hvis primærinfeksjonen opptrer hos gravid i dagene rundt fødselstermin, skal den gravide henvises til spesialisthelsetjenesten. Tobakksskadeloven (også kalt røykeloven) forbyr også bruk av e-sigaretter, både med og uten nikotin. Sårene gror og tilheles uten arr. Det første utbruddet kan vare i 2-4 uker (sårene i 4-6 uker) og er ofte svært smertefullt. I motsetning til tidligere benyttede midler var aciklovir nærmest uten bivirkninger, samtidig som den antivirale effekt ved herpesinfeksjoner var uovertruffen (4 – 6). Munnsårplaster Munnsårplaster til leppa kan kjøpes på apoteket. Kondom er imidlertid ingen garanti mot smitte. Herpes genitalis forårsakes av herpes simplex-virus type 1 eller type 2 (HSV-1, HSV-2) (1). Viruset gir en livslang bærertilstand. Behandlingen ved første gangs utbrudd bør. Genital herpes simplex-virusinfeksjon er hyppig, men under halvparten av de infiserte har subjektive symptomer. Reaktivering av HSV fører til nye utbrudd med herpes genitalis. Du får da også utelukket andre årsaker til sår i underlivet.

Førstegangsutbrudd Støttende behandling
Vi hører gjerne fra deg Forebygging av smitte
Herpes simplexvirus-infeksjoner – FHI

Herpes genitalis med HSV-2 smitter sannsynligvis bare ved seksuell kontakt og bare under utbrudd av virussykdommen. Dersom du mistenker førstegangs genitale herpesutbrudd bør du oppsøke lege for å få tatt prøver og å få resept på tabletter så raskt som mulig. Viral shedding og smitte under suppresjonsbehandling. Diagnose Ved førstegangs eller tilbakevendende utbrudd kan du sjekke deg hos legen din. Valaciklovir (L-valinester av aciklovir) ble introdusert i midten av 1990-årene. Smertefulle samleier og utflod er også vanlig. Pasienter med et primærutbrudd bør alltid få behandling. Nye utbrudd kan utløses av soling, menstruasjon,. Årsak til herpes genitalis Herpesinfeksjon i underlivet (genital herpes) skyldes smitte av et herpesvirus fra åpne sår eller blemmer. Vi har strenge retningslinjer for hvilke kilder vi bruker i våre artikler, og vi fremmer ikke fenomener som ikke er vitenskapelig bevist, som for eksempel alternativ behandling. Det er viktig å fokusere på at herpes er veldig vanlig, ikke farlig og at de fleste får lite eller ingen plager med det. Se browsehappy.com for alternativer.

Systemisk antiviral behandling ved herpes genitalis

Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Det finnes to legemidler på markedet som brukes mot genital herpes, Zovirax tabletter (inneholder aciklovir) og Valtrex tabletter (inneholder valaciklovir). Kun ca. 20 % av HSV-2-seropositive vet at de har hatt herpes genitalis, ytterligere ca. 20 % har hatt genitale symptomer, men ikke fått noen spesifikk diagnose, mens 60 % ikke kan rapportere noen subjektive symptomer på tidligere herpes genitalis (3).

Legevakthåndboken

Ved residiv er symptomene mildere og varer kortere, vanligvis 1-2 uker. Begge typer av HSV kan også forårsake encefalitt og meningitt, samt infeksjon hos nyfødte som er en alvorlig sykdom, men forekommer svært sjelden. Vi svarer ikke på disse tilbakemeldingene, men bruker dem til å forbedre våre nettsider. I disse tilfellene har både kvinnen og fosteret som regel antistoffer, og risiko for smitte er svært lav, under 3 %. Havnet du her med et bokmerke bør du oppdatere bokmerket ditt. Ved genital herpes er smittsomheten størst under utbrudd, men mange herpesutbrudd er for små til å merkes. Utbruddet medfører ofte slapphet, hodepine og feber. Dette er spesielt aktuelt hvis det er første gangen kvinnen har herpesinfeksjon (primær herpes). Man regner med at 50-80% av befolkningen gjennomgår primærinfeksjon med HSV-1 som barn, mange uten symptomer. Du bør også teste deg dersom du er under kreftbehandling, har nedsatt immunforsvar eller får ett utslett som raskt sprer seg i ansiktet eller ved øyet. Uten behandling forsvinner symptomene i løpet av 2-3 uker. Herpes simplex-virus har flere fellestrekk med de smittestoffene som gir vannkopper , helvetesild og mononukleose . Så det anbefales å oppsøke lege eller helsestasjon for å få en klinisk vurdering og få tatt en sikker test. ISSN 0029-2001 (papir) ISSN 0807-7096 (nett). Laboratoriepåvisning med NAT-metode, der DNA fra herpesviruset påvises, har best sensitivitet. Det er sjelden allmennsymptomer. Klinikk Førstegangs utbrudd. Valaciklovir 500 mg to ganger daglig i 5-10 dager. Hvis man har herpes og er gravid er det viktig at man forteller det til legen.

Herpes genitalis hos kvinner – Når bør man teste seg

Begge virustypene kan imidlertid gi herpes både på kjønnsorganene og i munnen. HSV angriper cellene i overhuden og det dannes væskefylte blærer. Antistoff utvikles 2-3 uker etter primærinfeksjon. For å få en sikker diagnose må legen ta prøve av et sår/blemme ved utbrudd. Har man store, plagsomme utbrudd med genital herpes kan det være aktuelt med forebyggende reseptbelagt tablettbehandling med antiviralt middel. Det offentliges informasjonskanal for ungdom. Husk da at genital herpes er svært vanlig og at prognosen er god. Ved senere utbrudd er det vanlig å behandle i 3-5 dager. Kondom beskytter både mot kjønnssykdommer og mot uønsket graviditet. Primær genital herpesinfeksjon varer vanligvis 2-4 uker, residiv har ofte kortere varighet og et mildere sykdomsbilde.

 1. komplikasjoner
 2. hudavdelingen
 3. spesielle situasjoner
 4. alle våre
 5. inkubasjonstid
 6. symptombilde
 7. innhold

Legg igjen en kommentar